Våre Kurs

Førstehjelpskurs skreddersydd for din bedrift

Kursets innhold og varighet kan skreddersys til hver enkelt bedrift dersom det foreligger et ønske om dette.

DHLR Hjerte- lungeredning med hjertestarter

Kurset er todelt og består av en del med basal hjerte-lungeredning og en del med fokus på bruk av hjertestarter.

Grunnleggende førstehjelp for alle

Etter endt kurs vil deltagerne mestre å gå inn i situasjoner og kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som bør gjøres.

Førstehjelpskurs for deg som har omsorg for barn

Kurset bygger på de samme undervisningsmetoder som for «Grunnkurs i førstehjelp», men med vekt på akutte tilstander som rammer barn.

FSE- Førstehjelpskurs for Elektrikere

Vi er stolte av å tilby FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)